• ثبت ایده

ایده ی ناب خود را ثبت کنید!!
با استفاده از فرم مقابل شما می توانید ایده ی کارآفرینی خود را در اولین استارت آپ ویکند جامعه شناسی دانشگاه اصفهان ثبت کنید. به یاد داشته باشید که شرح دقیق هزینه ها و جریان های درآمدری و همچنین نیروی انسانی و حمایت های مورد نیاز تاثیر بسزایی در فرایند داوری دارد.
به امید موفقیت شما!