پاورپوینت تشریح روشهای تحقیق کمی و کیفی

پاورپوینت تشریح روشهای تحقیق کمی و کیفی

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوینت تشریح روشهای تحقیق کمی و کیفی جهت رشته گوناگون در قالب 73 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

جامعه (population): به مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند. که به آن جامعه هدف، مجموعه مرجع یا چهارچوب نمونه گیری نیز میگویند.در تحقیق کمی نمونه مورد مطالعه با این قصد که معرف جامعه بزرگتر باشد انتخاب میشود .با توجه به نظر Glenn bracht ،  Gene Glass ، یکی از ملاکهای قضاوت در مورد یک آزمایش، اعتبار جامعه تحقیق است.اعتبار جامعه بیانگر میزان تعمیم پذیری نتایج یک آزمایش از نمونه مورد پژوهش به گروه بزرگتر خاصی می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
نگاه اجمالی
اهداف
مقدمه
منطق نمونه گیری
اعتبار جامعه
نمونه گیری هدفمند
منطق تکرار
فنون نمونه گیری در تحقیقات کمی
تعریف جامعه
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری نظامدار
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری خوشه ای
نمونه گیری سهل الوصول یا آسان
برآورد حجم نمونه مورد نظر
فنون نمونه گیری در تحقیق کیفی
انواع نمونه گیری هدفمند 
نمونه گیری بنا به فرصت پیش آمده
برآورد تعداد حجم نمونه برای پژوهش کیفی
داوطلبان در نمونه گیری
ویژه گیهای داوطلبان تحقیق
افزایش شرکت افراد داوطلب
اشتباهات پژوهشگر در نمونه گیری
منابع
خودآزمایی ، یادداشتها