دانلود تحقیق مفهوم عملکرد با فرمت ورد

دانلود تحقیق مفهوم عملکرد با فرمت ورد

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم عملکرد با فرمت docx در قالب 156 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 تعریف عملکرد    
 مفهوم عملکرد    
 انواع عملکرد    
 عملکرد از دیدگاه اسلام    
 جلوه¬های عملکرد    
 ارزيابي عملكرد    
 تعريف ارزيابي عملكرد    
  اهداف ارزیابی عملکرد    
 رويكردها و روش¬هاي ارزشيابي عملكرد    
 فواید ارزیابی عملکرد    
 عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد    
 ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف    
 ارزیابی عملکرد در ایران    
 ارزیابی عملکرد بر مبنای استراتژی¬های توسعه پایدار در کانادا    
 راهنمای ارزیابی عملکرد دولت محلی آمریکا    
 نظام ارزیابی عملکرد در پاکستان    
  بازرسی اداری  در ژاپن    
 ارزشیابی از دیدگاه اسلام    
  ارزشیابی از دیدگاه  قرآن و احادیث    
 ارزشیابی در جهان    
 ارزشیابی در ایران    
 معیارهای ارزشیابی عملکرد    
  ابعاد ارزیابی عملکرد دولت و بخش عمومی    
  الگو¬های متداول ارزیابی عملکرد    
 عناصر اصلی نظام ارزیابی عملکرد    
 جمع آوری اطلاعات    
 ارزیابی و سنجش    
  اقدامات اصلاحی    
 شبکه ارتباطی    
 کاربردهای ارزیابی عملکرد    
 برنامه¬ریزی نیروی انسانی    
کارمند¬یابی و انتخاب    
آموزش و تربیت کارکنان    
 تعیین مسیر شغلی    
 حقوق و مزایا    
 شناخت استعداد بالقوه کارکنان    
  كاربردهاي ارزيابي عملكرد    
  كاربردهاي مديريتي    
  كاربردهاي پرورشي    
 بازخورد ارزيابي عملكرد    
  مديريت عملكرد كارآمد    
 ارزيابي چندگانه يا  درجه    
 مديريت بر مبناي هدف    
 فرايند مديريت بر مبناي هدف شامل چهار مرحله است    
  عملکرد  نیروی انسانی    
 نقش عملکرد در سازمان¬ها    
 اهميت عملکرد در سازمان¬هاي كشور    
 طرح¬ریزی تکنولوژی اطلاعات در عملکرد سازمان    
 تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد    
 عوامل مؤثر بر عملکرد نيروي كار    
 دیدگاه¬های مختلف در مورد عملکرد    
 شاخص¬هاي عملکرد    
 انواع شاخص¬های اصلی عملکرد    
 بررسي نقش سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان در بهسازي نيروي انساني    
 نقش عوامل رفاهي در ارتقاي عملکرد نيروي انساني    
 نقش مديريت در بهبود عملکرد کارکنان    
 راه¬هاي بهبود عملکرد    
 خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد    
 عوامل و ويژگي¬هاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد    
 دیدگاه¬های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    
 ارزيابي بر اساس مديريت برمبناي هدف    
 مزايا ي نظام ارزيابي عملكرد    
 دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد    
 مشكلات ارزيابي عملكرد    
 عينيت نداشتن    
 تعميم    
 سختگيري، تساهل يا محافظه كاري    
 تازگي    
 مقايسه    
 محاكمه بجاي ارزيابي    
 تعصبات شخصي ارزياب    
  پايان سخن    
 میانگین زمانی ارزیابی عملکرد    
 معیارهای ارزیابی عملکرد    
 ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا    
 روش¬های مختلف ارزیابی عملکرد    
 روش امتیازبندی    
 روش رتبه‌بندی مستقیم    
 روش‌های غیر متدوال    
  روش حصول اطمینان از برابری ارزیابی¬های انجام شده در مورد کلیه کارکنان    
 خطای هاله‌ای    
 عامل سنجی    
 روش مبتنی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف    
 روش توصیفی    
 روش قیاسی    
 روش درجه بندی    
 مقایسه دو به دو    
 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد    
 ضرورت اندازه گیری و ارزشیابی عملکرد    
 اشتباهات ناشی از ارزیابی عملکرد کارکنان    
 نظریه¬های ارزشیابی عملکرد    
 فرایند ارزیابی عملکرد    
 چرخه چهار مرحله¬ای ارزیابی عملکرد    
 جلسه گفتگو آغاز ارزیابی عملکرد    
  مرحله بررسی طی دوره ارزیابی    
 مرحله سنجش نتایج ارزیابی    
 جلسه گفتگو یا مصاحبه پایان دوره    
 مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد    
 از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام    
 جلوگیری از خطا    
 پیشگیری از فساد    
  جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات    
 انتخاب احسن در برنامه¬ریزی¬ها و سیاست گذاری¬ها    
 از دیدگاه علم مدیریت    
 ارتقاء کیفیت و افزایش بهره¬وری    
 تصمیم¬گیری بهتر    
 جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی    
 مشارکت عمومی کارکنان    
  ایجاد امکان مقایسه و رقابت سالم    
  ایجاد احساس مسؤلیت پذیری برای وصول به اهداف    
 تقویت روحیه کارکنان    
 دستیابی به راه حل¬های جدید متناسب    
 اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد    
 الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد    
 الگوی اعتبار سنجی روشی برای ارزیابی عملکرد ارگان¬های دولتی    
 اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد    
 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران    
 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج    
 مدل تحلیلی تحقیق    

 

 


عملکرد، استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی¬ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی هاست. ورودی¬ها یا نهاد ها، منابعی (نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (که عبارت است از کالاهای تولید شده با خدمات ارائه شده توسط یک سازمان) استفاده می شود؛ به دیگر سخن عملکرد عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده  بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه.

 

 

 

اکتون و گولدون  عملکرد را نسبت برون داد واقعی به منابع مورد انتظار می دانند و آفتالیون  عملکرد را نسبت بازده به مقدار عوامل تولید و مصرف می داند. و میچل و همکارانش  عملکرد را ارزش افزوده به درون داد عوامل تولید می دانند. نیلی  عملکرد را برون داد هر  ساعت کاری می داند که عامل اصلی در تعیین متوسط زندگی افراد است. پلاس و لوئیز  معتقداند عملکرد یعنی اینکه با چه مقدار و با چه کیفیتی، از منابع صرف شده در سازمان کالا تولید می کنیم؛ یعنی با منابع کمتر، کالای با کیفیت را تولید کنیم.

 

 

 

سومانث  عملکرد را مقایسه بین عوامل درون داد فیزیکی با عوامل برون داد فیزیکی می داند. کلی و کاپلان   عملکرد را کارایی و اثر بخشی و به عبارتی نسبت زمان ارزش افزوده به کل زمان می دانند. داونپورت و همکارانش  عملکردرا کیفیت ، کارایی و سودمندی تعریف می کنند.