دانلود تحقیق مدیریت عملکرد و هدف آن با فرمت ورد

دانلود تحقیق مدیریت عملکرد و هدف آن با فرمت ورد

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت عملکرد و هدف آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مدیریت عملکرد

هدف مدیریت عملکرد

موضوعات مهم در مدیریت عملکرد

فرایند مدیریت عملکرد

عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد

مزایا ومعایب

بهره وری

اصول مدیریت بهره وری

ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد

هدف نهایی ارزیابی عملکرد

روش های ارزیابی عملکرد

ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی فردی

نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی

شاخص های کملز از عملکردمالی

منابع

 

 

 

 

مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می شود. ( ابیلی و موفقی،1382 : 8   )

 

 

 

مدیریت عملكرد را میتوان روشی استراتژیك و یكپارچه برشمرد ،به منظور فراهم سازی موفقیتی پایدار برای سازمانها ،از طریق بهبود عملكرد كاركنانشان و همچنین از طریق توسعه قابلیت های افراد و تیم ها. مدیریت عملكرد از این رو استراتژیك است كه به مقوله های گسترده تر فراروی شركت می پردازد ، از جمله اینكه آیا سازمان در محیط آن به نحوی اثر بخش فعالیت میكند یا نه و افزون برآن ، به سمت و سوی كلی حركتی كه سازمان قصد دارد برای رسیدن و دستیابی به اهداف بلند مدت خود ، انجام دهد.مدیریت عملكرد از چهار جنبه، یكپارچه است:1-انسجام عمودی-پیوند یا توازن میان اهداف تجاری،فردی و تیمی؛

 

 

 

انسجام كاركردی،  پیوند میان استراتژی های كاركردی در بخش های مختلف شركت ؛انسجام منابع انسانی، پیوند میان ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی و به ویژه توسعه سازمان ، توسعه منابع انسانی و پاداش ها، برای رسیدن به نگرشی منسجم به مدیریت و توسعه كاركنان ؛و  انسجام نیازهای فردی بانیازهای سازمانی،تاحدامكان با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از یکسو، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد.

 

 

 

مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها را افزایش دهند. مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد وهم نظامهای انضباطی و خط مشی های رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار می رود