دانلود تحقیق عملکرد سازمانی و سنجش آن با فرمت ورد

دانلود تحقیق عملکرد سازمانی و سنجش آن با فرمت ورد

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازمانی و سنجش آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عملکرد سازمانی

مفهوم­شناسی و تعریف عملکرد

عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی

شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمان­ها

اصول اندازه­گیری عملکرد 

اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد

رویکرد­های سنجش عملکرد

مقیاس­های سنجش عملکرد

مفهوم ارزش­یابی عملكرد سازمانی

اهداف ارزش­یابی عملكرد سازمانی

رویكردها و روش­های ارزش­یابی عملكرد

روش­های ارزش­یابی عملكرد

كدام روش ارزش­یابی عملکرد سازمانی را انتخاب كنیم؟

خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزش­یابی عملكرد

عوامل و ویژگی­های مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزش­یابی عملكرد

مدیریت مبتنی بر عملکرد

پیشینه تحقیقات

منابع

 

 

 

هرسی و گلداسمیت با رویکردی علت­شناختی به این مسأله پرداختند. آن­ها اهمیت متغیر مربوط به عملکرد مدیریت اثربخش را از میان بقیه برگزیده­اند. این هفت متغیر عبارتند از: انگیزش به توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد از عملکرد و اعتبار. سپس با استفاده از مترادف­های هر یک از این هفت عامل و به کارگیری حروف آن­ها، یک واژه هفت حرفی معادل عملکرد به دست داده­اند و تحت عنوان مدل (Achieve) برای ارزش­یابی عملکرد مدیریت طرح کرده­اند (کبیری، 1372: 508).

 

 

 

عملكرد سازمانی مفهوم گسترده­ای است كه آنچه را سازمان تولید می­كند و نیز حوزه­هایی را كه با آنها در تعامل است در بر می­گیرد. به عبارت دیگر، عملكرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت­ها، وظایف و فعالیت­های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطلاق می­شود (حقیقی و همکاران، 1389).  در واقع، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملّیات سازمانی اشاره دارد (رهنمورد، 1387). معروف­ترین تعریف عملکرد سازمانی توسط نیلی و همکاران (2002: 8) به نقل از رهنورد (1387) ارائه شده است «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می­شود: 1)کارایی: که توصیف­کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درونداد برای بروندادهای معین (دالری و ورثینگتون، 1996، به نقل از رهنورد، 1387)؛  2) اثربخشی: درجۀ همخوانی نتایج عملّی سازمان با نتایج مورد­نظر است (هوی و میسکل، 1380).

 

 

 

چیچ ژن (2011) عملکرد سازمان را به عنوان بازتاب تمرکز محیطی هر یک از کارکردهای سازمان تعریف می­کند که این بازتاب درجه تحقق اهداف سازمانی است. عملکرد یک سازمان و افراد آن وابسته به بسیاری از عوامل مانند مهارت­های فردی، یادگیری سازمانی و نوآوری در آن سازمان است. نهایتاً می­توان گفت عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت­های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین. به طور خلاصه، عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می­دهد (اسکندری، 1383: 52). کورتیس، عملکرد را رفتاری می­داند که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، اندازه­گیری­شده یا ارزش­گذاری­شده است (کورتیس و دیگران، 1997: 231 به نقل از جبه­دار).