دانلود تحقیق در مورد عملکرد سازمانی docx

دانلود تحقیق در مورد عملکرد سازمانی docx

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازمانی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عملکرد سازمانی
مفهوم¬شناسی و تعریف عملکرد 
عملکرد سازمانی
سنجش عملکرد سازمانی 
شاخص¬های اندازه¬گیری عملکرد سازمان¬ها
اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد 
رویکرد¬های سنجش عملکرد
مقیاس¬های سنجش عملکرد
مفهوم ارزش¬يابي عملكرد سازمانی
اهداف ارزش¬يابي عملكرد سازمانی
رويكردها و روش¬هاي ارزش¬يابي عملكرد
روش¬هاي ارزش¬يابي عملكرد
كدام روش ارزش¬یابی عملکرد سازمانی را انتخاب كنيم؟
خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزش¬يابي عملكرد
اصول مديريت عملکرد
ابعاد نظام مديريت عملكرد
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی 
تحقیقات خارجی

 

 

عملكرد سازماني مفهوم گسترده¬ای است كه آنچه را سازمان توليد مي¬كند و نيز حوزه¬هايي را كه با آنها در تعامل است در بر مي¬گيرد. به عبارت ديگر، عملكرد سازماني به چگونگي انجام مأموريت¬ها، وظايف و فعاليت¬هاي سازماني و نتايج حاصل از انجام آنها اطلاق می¬شود (حقیقی و همکاران، 1389).  در واقع، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملّیات سازمانی اشاره دارد (رهنمورد، 1387). 

 

 

معروف¬ترین تعریف عملکرد سازمانی توسط نیلی و همکاران (2002: 8) به نقل از رهنورد (1387) ارائه شده است «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می¬شود: 1)کارایی: که توصیف¬کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درونداد برای بروندادهای معین (دالری و ورثینگتون، 1996، به نقل از رهنورد، 1387)؛  2) اثربخشی: درجۀ همخوانی نتایج عملّی سازمان با نتایج مورد¬نظر است (هوی و میسکل، 1380). چیچ ژن (2011) عملکرد سازمان را به عنوان بازتاب تمرکز محیطی هر یک از کارکردهای سازمان تعریف می¬کند که این بازتاب درجه تحقق اهداف سازمانی است. 

 

 


عملکرد یک سازمان و افراد آن وابسته به بسیاری از عوامل مانند مهارت¬های فردی، یادگیری سازمانی و نوآوری در آن سازمان است. نهایتاً می¬توان گفت عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت¬های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین. به طور خلاصه، عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می¬دهد (اسکندری، 1383: 52).

 

 

کورتیس، عملکرد را رفتاری می¬داند که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، اندازه¬گیری¬شده یا ارزش¬گذاری¬شده است (کورتیس و دیگران، 1997: 231 به نقل از جبه¬دار). در واقع سازمان¬ها با ایجاد هدف مشترک بین اعضای سازمان و تفهیم رابطه کلی بین اجزای سازمان، کارکنان سازمان را درجهت تلاش برای افزایش یادگیری و ایجاد مدل ذهنی مناسب نسبت به افزایش انگیزه جهت شرکت در تیم¬های کاری و یادگیری سازمانی و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی ترغیب می¬کند.

 

 

می¬توان این¬گونه بیان کرد تحقق اهداف سازمانی منوط به وجود چرخه منظمی از همکاری اعضاء در سازمان با هدف مشترک که اعضاء تحقق اهداف سازمان را تحقق اهداف خود بدانند است، که بر همین مبنا اعضاء تمام تلاش خود را در جهت افزایش دانش، نگرش و مهارت خود خواهند کرد که بتوانند در تحقق اهداف سازمانی سهمی داشته باشند.