دانلود تحقیق خصوصی سازی در ایران با فرمت ورد

دانلود تحقیق خصوصی سازی در ایران با فرمت ورد

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی در ایران با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
خصوصی سازی در ايران
نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران
آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب
چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه
نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی
فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه    41
عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 )
بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی
تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه
سابقه تحقيق

 

 

 

عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت.

 

 


با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد.