دانلود تحقیق تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت ورد

دانلود تحقیق تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت ورد

رفتن به سايت اصلي

هدف از این تحقیق بررسی تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 
 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد  
مدل های ارزیابی عملکرد  
مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  
مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد 
ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد 
 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی 
آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد 
معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند 
مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی
مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران 
اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت
عملکرد مالی و غیر مالی شرکت
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت 
مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت 
مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت
 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت 
 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت 
پیشینه تحقیق 
سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  
سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور
چارچوب نظری تحقیق     
 

 

 

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد.

 

 

 

در سال های اخیر نظریه ای بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تامین نمایند، و فعالیت هایشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط بسترهای مناب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.

 

 

 

. در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، وفاداری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کنند.

 

 


کریر و راس ، به طور تجربی دریافتند که مشتریان از واحدهای تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره واحدهای تجاری خود رعایت نمایند، مهر و وب نیز اثبات کردند که مشتریان ترجیح می دهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند خرید نمایند. از جمله منافع دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می توان به افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند.

 

 

 

حمایت دولت نیز از منافع دیگر مسئوایت اجتماعی به شمار می رود، زیرا سازمان های تجاری نوع دوست که در برابر مسئولیت اجتماعی خودشان تعهد بیشتری دارند، دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران، که ممکن است حکومت یا ممیزین مالیاتی باشند، دریافت می کنند.