بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

رفتن به سايت اصلي


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

 

*قابل استفاده برای رشته باستان شناسی

 


چکیده:

‏‫هدف از پژوهش بررسی چگونگی واقعه غم انگیز قاچاق و غارت اشیا فرهنگی٬ تاریخی منطقه جیرفت و همچنین بررسی راهکارهای موثر بر مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرر آن. در تحریر این پایان نامه از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از روزنامه ها٬ مجلات٬ مقالات موجود پیرامون میراث فرهنگی و همچنین با استفاده از آمار جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی کشور که در طول چهار سال ( ۸۳ – ۸۰ ) در محاکم داخلی و بین المللی مطرح بوده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست های حمایتی موثر برای حفظ گنجینه های گرانبها در سراسر ایران و پیشگیری از غارت اموال فرهنگی و تاریخی کشور کاملا ضروری می باشد و صنعت توریسم می تواند یکی از بزرگترین منابع تحصیل درآمد و موجب پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان ایران باشد.‬

 

 

 

کلمات کلیدی:

حفاری غیرمجاز

ح‍ف‍ظ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

قاچاق اموال تاریخی فرهنگی

راهكارهای موثر برای پیشگیری از قاچاق

 

 

 

مقدمه:

اموال تاریخی-فرهنگی، نشانه فرهنگ وتمدن یك كشور ونماینگر هویت یك ملت می باشد.ایران به عنوان یكی از كشورهای باستانی و ماندگار از گذشته های دور وصاحب فرهنگ و تمدن غنی و كهن، با دریایی از عناصر و اشیای مزبور كه هر یك مبین بخشی از تاریخ و تمدن این ملت است، بر سطح زمین و زیر خاك، تقدس خاص خود را دارد. هنوز قانونگذار نتوانسته قانون مؤثری وضع نماید تا بتواند جلوی قاچاق این اموال را بگیرد؛ قوانینی كه در كشور وجود دارد، قدرت آن را ندارد كه بتواند حداقل میزان این گونه جرایم را با پایین بیاورد و این قوانین موجود نیز به طور كامل اجراء نمی شود.معمولاً جریمه نقدی مجازات خوب ومناسبی برای این گونه مجرمین نبوده، زیرا با آن همه اشیاء و اموالی كه به دست می آوردند، از لحاظ مالی مشكلی ندارند، بنابراین هر روز بیشتر از قبل ما شاهد تخریب و از بین بردن آثار تاریخی برای به دست آوردن اموال تاریخی و قاچاق اینگونه اموال هستیم.

 

غارت اموال فرهنگی و تاریخی ایران توسط جهان غرب، ریشه در سالیان دور دارد، اما از دوره مظفر الدین شاه،غارت این اموال صورت جدی تری به خود گفته و روز به روز شدت آن افزوده شده است.البته بعد از انقلاب و اخیراً با توجه به اهمیت این اموال و جلو گیری از انجام حفاری های غیر مجاز، قاچاق وتخریب این اموال، اقداماتی انجام شده است، من جمله تشكیل سازمان میراث فرهنگی كشور به سال 1364 كه وظایف سازمان مذكور عبارت بوده از: پژوهش، نظارت، حفظ ، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی.آثار تاریخی وفرهنگی می تواند یكی از منابع درآمد غیر نفتی برای ایران باشد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح، با وجود اینكه جزو 10 كشور برتر دنیا از حیث دارا بودن اما كن ومیراث تاریخی، فرهنگی، هستیم در عمل ضعیف ترین صنعت كشور، صنعت گردشگری می باشد.

 

در حالی كه تا قبل از انقلاب، همه ساله هزاران قطعه از نفیس ترین اشیاء باستانی ما تحت  عناوین مختلف و با پوشش های دیپلماتیك و غیر آن از كشور، خارج شده وموزه ها و ویترین كلكسیونرهای خصوصی را پر می ساخت، امروزه سازمان میراث فرهنگی كشور، همزمان وهمراه با حفظ ونگهداری اموال تاریخی و فرهنگی كشور، سعی دارد تا از راه های حقوقی و قضایی، اموال به تاراج رفته را به كشور مسترد داشته و تاكنون موفقیت های چشمگیری هم در ایران زمینه بدست آورده و در تعدادی از محاكم قضایی بین المللی نیز موفق بوده است.

 

 

جرایم علیه میراث تاریخی،فرهنگی،از آن جهت كه بر علیه اموال عمومی كه مظهر بر جسته تمدن ایران بوده می باشند، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و قابل گذشت است.وضعیت نابسامان میراث فرهنگی در ایران،تخریبات، نابودیها و حوادث ناگواری كه به طور مداوم این گنجینه ها را در معرض خطر قرار می دهند، در حد بسیار زیادی ناشی از محافظه كارهای نابجا و عدم سیاستگذاری صحیح در خصوص سازماندهی اطلاعات لازمه حقوقی در جهت حفظ و صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی می باشد و تا هنگامی كه امكانات لازم در جهت ارائه اطلاعات صحیح فراهم نگردد، هیچ گام مفیدی در عرصه پاسداری از میراث باستانی برداشته نخواهد شد.

 

در سیستم حقوق كیفری  ایران تنها به مجازاتها و پیامدهای جرایم علیه میراث تاریخی و فرنگی توجه شده و از همكارهای ممانعت كننده از وقوع این جرایم، شرایط وابزارهای حفاظتی و حمایت كننده متناسب با فناوری روز به طور دقیق و منظم سخن به میان نیامده است، حال آنكه به عنوان مثال نظام حقوقی یونان در خصوص میراث فرهنگی آن كشور و لزوم شناسایی این میراث ارزشمند گام هایی مؤثر از سالها قبل برداشته وهر چند وقت یكبار بنابر شرایط ضروری وبا در نظر گرفتن پیشرفت تكنیكی و علمی متدهای حفاظتی وامنیتی مؤثری را در سرتاسر كشور فوق برای هر چند صحیح تر و بهتر حمایت نمودن از گنجینه های هنری وتاریخی باستانی آن سرزمین اتخاذ و در پیش گرفته است. در خصوص خروج بی رویه میراث و قطعات باستانی تاریخی-فرهنگی از كشور،متأسفانه یكی از بالاترین آمارهای سرقت مداوم گنجینه های تاریخی را ایران در فهرست كشورهای دنیا داراست كه خبر از شمار فرآینده انواع گوناگون سرقت از این اثار دارد و نهایتاً خرید و فروش و معامله غیر قانونی آنها را زمینه ساز می شود.


 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول : كلیات

1-1 طرح مساله 

1-2 هدف و انگیزه ی پژوهش 

1-3 اهمیت موضوع 

1-4 سوالات پژوهش 

1-5- فرضیات پژوهش 

1-6- محدودیتها و مشكلات پژوهش 

1-7- روش پژوهش  

1-8-ساماندهی پروهش 

 

فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث 

2-1-موقعیت جغرافیایی 

2-2 موقعیت تاریخی 

2-3-سابقه تاریخی بحث

2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز 

2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی 

 

فصل سوم : مفاهیم 

3-1- اموال فرهنگی 

 

فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت 

4-1-سیاست جنایی ایران

4-2-جرم انگاری

4-3-پاسخ های كیفری و غیر كیفری 

4-3-1- پاسخ های كیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

4-3-2- پاسخ غیر كیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی 

 

فصل پنجم :  وضعیت در جیرفت

5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی كشور

 

فصل ششم : انواع جرایم ارتكابی

6-1-جرم حفاری غیر مجاز

6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی

6-3-مشاركت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی 

 

فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی

7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی 

7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی

 

فصل هشتم  بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار

8-1 یافته ها ونتایج

نتیجه گیری 

فهرست منابع و مأخذ